Skype výuka

Učím s důrazem na konverzaci a povzbuzuji studenty k používání jazyka aktivně i pasivně také v běžném životě.

Samotná výuka probíhá s učebnicí, která je oporou, zásobárnou témat a příručkou gramatických pravidel. Ovšem právě díky samotnému charakteru Skypu v hodinách hlavně mluvíme.

Při výuce používám učebnice New English File pro obecnou angličtinu dále je možné používat specifické učebnice podle potřeb studenta (např. English for Engineering, atd.)

Pokud se jedná o konverzaci jako přípravu na pracovní pohovor, prezentaci či přednášku pracujeme s podklady studenta, případně s online zdroji ve formě článků a videí.

Online výuka je výhodná pro hodně časově vytížené lidi, pro maminky, které jsou s dětmi doma a pro všechny, kteří nežijí ve větších městech.

Výuka probíhá v předem domluvených termínech.